ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนเรื่อง กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนเรื่อง
กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าตอบแทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Doc06611320220420143015

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์