ประกาศสัดส่วนการจัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง สัดส่วนการจัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

3. ประกาศสัดส่วนประชาคม 2564

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์