ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่องยูเอชที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ข้ามไปยังทูลบาร์