ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

นายกอบต.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

สมาชิกสภาอบต.

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์