ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน กรณีลาออก

ข้ามไปยังทูลบาร์