ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

Pdf24 Merged

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์