ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์