ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารนส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารนส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์