ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศกการจัดซื้อจัดจ้าง ผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายสระบัว – ปลายคลองน้ำเชี่ยว หมู่ 4,5 และ 7

เอกสารที่สแกน(2)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์