ปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

ปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.15 น.
นายศักดา อรรถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม KICK OFF 9 มกราคม 2562 รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โดยมี ส.อบต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ทหาร/รพ.สต/อสม./เจ้าหน้าที่ อบต./ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโสน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ 2 ข้างทาง ตั้งแต่สะพานหนองเสม็ดถึงสะพานบ้านน้ำเชี่ยว

                       

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์