บุคลากรในสังกัดร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผู้บริหารมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทาง Facebook Live และ Youtube Live : ITAS NACC
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

Doc04386620210429155951


Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์