นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ  เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ  เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

แผนอัตรกำลัง 3 ปี 2564 2566

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

Doc04305620210416110619

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์