จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

จัดส่งบุคลากรในสังกัด (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

คำสั่ง 1902562

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์