จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

 

เรียน ประชาชนตำบลหนองโสนทุกท่าน

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ และได้สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงเพื่อจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในตำบล แต่เกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีน เนื่องจากมีการระบาดในพื้นที่จังหวัดอื่น ส่งผลให้จัดหาวัคซีนไม่ได้ เพราะขาดตลาด
บัดนี้ กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัขได้แร้ว และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการวัคซีน มารับได้ที่ อบต.หนองโสน ในวันที่ 17 กันยายน 2561 -30 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยนำกระติกน้ำใส่น้ำแข็งมาด้วย
หากท่านใดไม่สะดวกมารับที่ อบต.หนองโสน ทางเราได้กำหนดจุดรับวัคซีนพร้อมบริการฉีดให้ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

วันที่ 24 กันยายน 2561
พื้นที่ หมู่ที่1 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน
พื้นที่ หมู่ที่ 8 เวลา 13.30-15.30น ณ ศาลาหมู่บ้าน

วันที่ 25 กันยายน 2561
พื้นที่ หมู่ที่ 2 เวลา 09.00 -11.30 น. ที่ศาลาหมู่บ้าน
พื้นที่ หมู่ 3 เวลา 13.30-15.30น. ที่ศาลาบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว

วันที่ 26 กันยายน 2561
พื้นที่ หมูที่ 4 เวลา 09.00-11.30น. ที่ศาลเจ้าปู่หมอ
พื้นที่ หมู่ที่ 5 เวลา 13.30-15.30น. ที่ศาลาหมูบ้าน

วันที่ 27 กันยายน 2561
พื้นที่ หมู่ที่ 6 เวลา 09.00-11.30น. ที่ศาลาหมู่บ้าน
พื้นที่ หมู่ที่7 เวลา 13.30-15.30น. ที่ศาลาหมู่บ้าน

#ใครสะดวกรับบริการที่ไหน สามารถใช้บริการที่นั่นได้เลยนะค่ะ#

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์