คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนกลางและขับรถส่วนกลางของ อบต.หนองโสน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนกลางและขับรถส่วนกลางของ อบต.หนองโสน

Img712

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์