โครงสร้างหน่วยงาน

กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

โครงสร้าง

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการและการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการและการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์