เพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดย  นายมนัสวิน  นันทเสน  (ติ๊ก  ชีโร่)  จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) 

เพลง 3 อาร์สา
ขับร้องโดย  นายมนัสวิน  นันทเสน  (ติ๊ก  ชีโร่)  จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด  คัดแยกขยะ  ด้วยหลักการ 3R

“เพลง 3 อาร์สา – พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้, Reuse – การใช้ซ้ำ, Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่) และชี้ให้เห็นว่าขยะ ไม่ใช่ ขยะอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่มีค่า ถ้ารู้จักคัดแยก”

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์