ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

เอกสารการรับสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.ฟรีค่าสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในวันและเวลาราชการ สอบถาม โทร 039-593056
***กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย***

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
1.ช่วยกันรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความสะอาด
2.คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ โดยเริ่มจากหน่วยครัวเรือนเป็นหลัก
3.รณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก มาเป็นวัสดุธรรมชาติแทน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์