ขอความร่วมมือร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนกับ อบต.หนองโสน “ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ขอความร่วมมือทุกครัวเรือน ทุกศาสนสถาน ทุกสถานศึกษา
ร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

“ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์