กิจกรรมให้พนักงานปลูกผักสวนครัวกินเอง ทุกเย็นวันศุกร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน รณรงค์ให้พนักงานปลูกผักสวนครัว เป็นประจำทุกเย็นวันศุกร์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการรู้จักปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายจากการซื้อพืชผัก และเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์