กิจกรรมห่อปิ่นโต

กิจกรรมห่อปิ่นโตเมื้อกลางวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน รณรงค์ให้พนักงานทุกคนห่อปิ่นโตแทนการซื้อข้าวกล่อง เพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวัน อีกทั้งยังนำผักที่พนักงานช่วยกันปลูกในกิจกรรมปลูกผักสวนครัวทุกวันศุกร์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์