กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคูคลองบริเวณข้างวัดไทรทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

อบต.หนองโสน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคูคลองบริเวณวัดไทรทอง ตำบลหนองโสน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์