การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เริ่มรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
และในปีต่อไปเริ่มรับชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 30 เมษายน ของทุกปี
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์