การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (5-7 มี.ค.62)

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดตราด
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดนครปฐม

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์