การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

อบต.หนองโสน เพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อยู่บริเวณด้านขวาของเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.nongsanotrat.go.th

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์