การประชุมของคณะผู้บริหาร พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้ามไปยังทูลบาร์