การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 2563)

แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาบุคลากร 2563

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์