การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

แผนอัตรกำลัง 3 ปี 2564 2566

แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์