การดำเนินการขออัตราบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563

การดำเนินการขออัตราบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

Img765

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์