การจัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะที่ชำรุด

การจัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะที่ชำรุด
โดยระบุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Doc04385520210429135423

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

Pdf24 Merged

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์