การจัดการด้านการกำจัดขยะเพื่อลดปริมาณขยะ

ประกาศ เรื่อง การเก็บและการขนขยะมูลฝอย

ประกาศการเก็บและการขนขยะมูลฝอย

การรณรงค์การคัดแยกขยะโดยการจัดตลาดนัดรับซื้อขยะ

ตลาดนัดขยะ 2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์